Pae Kombi

 


Věda, filosofie a společnost - KS

 

Podmínky zápočtu:

Přednášky a učební text můžete nalézt na stránkách

http://pef.czu.cz/~hauzer/

 

 

-Karel Hauzer, E156, tel.: 22438 3353, hauzer@pef.czu.cz

 

 

 1.Ročník

2.Ročník

3.Ročník