Pae Kombi

 


EAS

Přednášející a zkoušející: prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.

kancelář: E 380

Tel.: +420 22438 2304

e-mail: bohackiv@pef.czu.cz

 

Podmínky zkoušky:

    • úroveň znalostí získaných na přednáškách a studiem skript a dalších podpůrných materiálů- absolvování písemné části zkoušky – podmínka pro složení je získání 50% dosažitelných bodů- ústní část zkoušky

 

 

 

 1.Ročník

2.Ročník

3.Ročník