Pae Kombi

 


Ekonomicko Matematické metody II

Přednášející a zkoušející: doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.

kancelář: E 144

e-mail: houska@pef.czu.cz

Podmínky zápočtu:

Předpoklady: Ekonomicko-matematické metody I., Matematika, logické a ekonomické uvažování. Což znamená, že díky logickému uvažovaní by mělo cca 50 procent studentů vylítnout :)

1.Kvalitně vypracovaná sada samostatných prací. Samostatná práce je vypsána celkem k 11 tématům formou testu. Každý test lze vyplnit nejvýše 5x, počítá se nejlepší výsledek. Podmínkou je získat celkem minimálně 660 z možných 1 100 bodů. Samostatnou práci je nutno vypracovat v termínech dle níže uvedeného rozpisu. Mimořádně dobré výsledky se zohlední u zkoušky; za každých 10 bodů nad 900 zkoušející přidá 1 bod k výsledku zkouškového testu (platí pouze pro 1. zkouškový termín, ne pro termíny opravné). Z důvodu podstatné změny obsahu předmětu po jeho reakreditaci se zápočty starší než 1 rok neuznávají

Podmínky zkoušky:

Písemná a ústní. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů ze 100 z písemné části (včetně případné bonifikace) a uspět v následné diskusi nad některým z probíraných témat.

 

 

 

 1.Ročník

2.Ročník

3.Ročník