Pae Kombi

 


Obecná ekonomie I.

Přednášející a zkoušející: doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.

kancelář: E 268

Tel.: +420 22438 2339

e-mail: sredl@pef.czu.cz

 

Podmínky zkoušky:

Test se skládá ze 13 otázek, přičemž těchto 13 otázek tvoří dvě varianty otázek:

1. varianta vám zobrazí otázku a 4 možné odpovědi. Pomocí rolet zvolíte u každé odpovědi ANO, NE nebo NEVÍM. Správná odpověď je za plný počet bodů, odpověď nesprávná je za nulový počet bodů a odpověď NEVÍM je za poloviční počet bodů.

2. varianta vám zobrazí otázku a 5 možných odpovědí, přičemž v tomto případě je pouze 1 odpověď správná. Pokud zvolíte správnou odpověď, dostáváte plný počet bodů za celou otázku. Pokud zvolíte nesprávnou odpověď, dostanete nulový počet bodů za celou otázku. Odpověď NEVÍM je za poloviční počet bodů.

Známkování: V testu je možné dosáhnout maximálně 104 bodů (100 %). Vzhledem k možnosti volit odpověď NEVÍM, za kterou je poloviční počet bodů, je známkování následující: 0 - 67 % -> neúspěšný pokus 68 - 100 % -> úspěšný pokus, postupujete k ústní zkoušce

--------------------------------------------

 

 

Pomocné dokumenty

 

 

 

 1.Ročník

2.Ročník

3.Ročník