Pae Kombi

 


Plánování a řízení projektů

Garant: Ing. Martin Pelikán, Ph.D.

Zkouška probíhá formou testu přes LMS Moodle.Test má variantní odpovědi, vždy s právě jednou správnou.
Studenti v aktuálních termínech - viz níže vyplní a uloží generovaný test. Splní-li test na alespoň 60% bodů, přihlásí se na řádný termín zkoušky pomocí systému Hroch. Hotový projekt přineste ke zkouše v tištěné podobě

Termíny pro první kolo testů:
14.1.2013 14:00 - 23:00h
15.1.2013 14:00 - 23:00h

Termíny pro druhé kolo testů:
21.1.2013 14:00 - 23:00h
22.1.2013 14:00 - 23:00h

Termíny pro třetí a poslední kolo testů:
28.1.2013 14:00 - 23:00h
29.1.2013 14:00 - 23:00h

 

 

 

 1.Ročník

2.Ročník

3.Ročník