Pae Kombi

 


Statistika I

Přednášející a zkoušející: Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D

kancelář: E 429

e-mail: hlavsa@pef.czu.cz

Podmínky zápočtu:

Společný projekt

Podmínky zkoušky:

 • Písemná část
  Čas na zpracování: 60 minut
  Rámcová struktura testu: celkem 8 úkolů 3 početní příklady, 5 teoretických otázek (otevřené vypisovací i typu multiple choice).
  Povolené pomůcky: vytištěné tabulky a vzorce z moodlu (nepopsané vlastními poznámkami), vlastní kalkulačka.
  Ostatní pomůcky povoleny nejsou (knihy, skripta, taháky, vlastní papíry, mobilní telefony, PDA, notebooky…). Jejich užití bude důvodem k ukončení zkoušky.
  Přímo na zkoušce dostanou studenti zadání testu, do kterého budou moct přímo psát řešení, a dále volné papíry k vlastním výpočtům a poznámkám. Zadání včetně volných papírů se bude po skončení písemné části odevzdávat zkoušejícímu.

 

 • Ústní část
  Navazuje na úspěšné splnění písemné části. Spočívá v rozpravě nad užitím statistických metod probraných v kurzu Statistika I. (připomeňme, že Statistika I. i Statistika II. jsou obsahem Státní bakalářské zkoušky oboru PaE, kde bude probíhat ústní zkoušení).
  Ústní část nemusí být zařazena u všech zkouškových termínů. Pokud bude probíhat, bude sloužit především k ověření znalostí a k doladění hodnocení výsledků písemné části.

 

 

 

 1.Ročník

2.Ročník

3.Ročník